97 - Chương Al-Qadar ()

|

(1) Quả thật, TA đã ban Nó (Qur'an) xuống vào một Đêm Định Mệnh.

(2) Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định Mệnh là gì?

(3) Đêm Định Mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường;

(4) Trong đêm đó, các Thiên Thần và Ruh (Jibril) mang Quyết Định của Allah (về tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Thượng Đế của họ;

(5) Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông.