55 - Chương Al-Rahman ()

|

(1) Al-Rahman (Đấng Rất Mực Độ Lượng)

(2) Đã dạy (Kinh) Qur'an.

(3) Đã tạo hóa con người.

(4) Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt.

(5) Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp);

(6) Thảo mộc (hay tinh tú) và cây cối (cả hai) đều quỳ lạy Ngài.

(7) Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân.

(8) Để các ngươi không được vuợt quá mức cân bằng.

(9) Và hãy cân cho đúng và chớ cân thiếu.

(10) Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc.

(11) Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà là nặng trĩu hạt.

(12) Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ).

(13) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi (Jinn và con người) mà hai ngươi phủ nhận?

(14) Ngài đã tạo con người bằng đất sét kêu như loại làm đồ gốm.

(15) Và Ngài đã tạo loài Jinn bằng lửa ngọn không có khói.

(16) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(17) Ngài là Thượng Đế của hai phương Đông và hai phương Tây.

(18) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(19) Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu.

(20) Giữa hai chúng có một tấm chắn mà chúng không thể vượt qua được.

(21) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(22) Ngọc trai và san hô được mò lấy từ hai chúng (để làm vật trang sức).

(23) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(24) Và tàu bè to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài

(25) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(26) Bất cứ ai trên trái đất đều phải tiêu vong (chết)

(27) Nhưng Sắc Diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), Đấng Quyền Uy, Tối Thượng và Vang Vinh sẽ còn mãi.

(28) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(29) Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều cầu xin Ngài. Ngài biểu thị công việc hằng ngày.

(30) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(31) TA (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật

(32) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(33) Này hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Nếu các ngươi có khả năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đất thì hãy vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyền hạn được ban cấp.

(34) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(35) Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) sẽ được gởi đến trừng phạt hai ngươi và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ.

(36) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(37) Và khi bầu trời bị chẻ làm đôi và sẽ đỏ rực như da thú.

(38) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(39) Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jinn nào sẽ bị hỏi tội của nó.

(40) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(41) Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám đen) của chúng và sẽ bị túm phần tóc trước trán và túm bàn chân.

(42) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(43) Đây là hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã từng phủ nhận;

(44) Chúng sẽ bước đi giữa nó (Lửa) và giữa nước sôi.

(45) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(46) Và cho ai sợ đứng trước mặt Thượng Đế của y thì sẽ có hai Ngôi vườn.

(47) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(48) (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng.

(49) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(50) Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước suối chảy.

(51) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(52) Trong hai cái (ngôi vườn) có từng cặp trái cây, đủ loại.

(53) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(54) (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những tấm thảm được thêu trổ xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái.

(55) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(56) Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng với cái nhìn thẹn thùng mà chưa một người hay tên Jinn nào trước họ đã chạm đến thân mình.

(57) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(58) Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai.

(59) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(60) Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt ư?

(61) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(62) Và ngoài hai cái (ngôi vườn) đó, có hai ngôi vườn khác.

(63) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(64) (Ngôi vườn) mầu xanh đậm.

(65) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(66) Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên dồi dào.

(67) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(68) Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu.

(69) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(70) Trong chúng (thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi tốt và xinh đẹp.

(71) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(72) Các tiên nữ ở trong đài các;

(73) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(74) Trước họ chưa có một người hay tên Jinn nào chạm đến thân mình.

(75) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(76) (Ho) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối mầu xanh và trên những tấm thảm đẹp đẽ.

(77) Thế Ân Huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận?

(78) Phúc thay Đại Danh của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad!), Đấng Quyền Uy, Tối Thượng và Quang Vinh.