79 - Chương Al-Nazi-'at ()

|

(1) Thề bởi các vị (Thiên Thần) giật mạnh (hồn của kẻ sai quấy và tội lỗi);

(2) Thề bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người ngoan đạo);

(3) Thề bởi các vị lướt đi như bơi.

(4) Rồi vội vã tiến nhanh đến trước.

(5) Để thi hành công việc (đã được truyền).

(6) Vào Ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội.

(7) Tiếp theo là trận (động đất) liên hồi.

(8) Ngày đó, quả tim sẽ đập mạnh;

(9) Cặp mắt của chúng gục xuống.

(10) Chúng bảo: “Há chúng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền?

(11) Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rả mục rồi ư?”

(12) Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự trở lại thua thiệt!”

(13) Quả thật, nó (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh hoàng,

(14) Thì lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt (đất).

(15) Há Ngươi đã nghe câu chuyện của Musa hay chưa?

(16) Khi Thượng Đế của Y gọi Y nơi thung lũng Tuwa' linh thiêng

(17) Hãy đi gặp Fir-'awn; hắn đã thực sự vượt quá mức tội ác.

(18) Hãy bảo y: “Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chăng?"

(19) “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Thượng Đế của ngài hầu có lòng sợ (Allah?)

(20) Bởi thế, (Musa) trưng cho y (Fir-'awn) thấy Phép Lạ lớn.

(21) Nhưng hắn phủ nhận và bất tuân;

(22) Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại (Allah).

(23) Bởi thế, hắn tập trung dân chúng và tuyên bố,

(24) Rồi bảo: "Ta là Thượng Đế tối cao của các ngươi.”

(25) Thế là Allah bắt phạt hắn, bằng hình phạt của đời sau và đời này.

(26) Quả thật, trong đó là một bài học (cảnh báo) cho ai sợ (Allah).

(27) Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khó hơn?

(28) Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự.

(29) Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ.

(30) Và sau đó, Ngài trải rộng mặt đất;

(31) Từ đó, Ngài làm cho nước của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ,

(32) Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc;

(33) (Thành) một nguồn lương thực cho các ngươi và gia súc của các ngươi.

(34) Bởi thế khi đại họa (của Ngày phục sinh) xảy đến,

(35) Ngày mà con người hồi tưởng lại những điều y đã cố gắng;

(36) hỏa ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thấy,

(37) Nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân (Allah),

(38) Và thích đời sống trần tục này (hơn đời sau),

(39) Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là hỏa ngục;

(40) Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt Thượng Đế của y và kiềm hãm mình tránh những dục vọng thấp hèn,

(41) Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là thiên đàng.

(42) Chúng hỏi Ngươi về Giờ (phục sinh) chừng nào sẽ xảy ra?

(43) Hẳn điều hiểu biết nào Ngươi có thể công bố cho biết?

(44) Chỉ Thượng Đế của Ngươi biết thời hạn của nó.

(45) Ngươi chỉ là một Người báo trước cho ai sợ nó.

(46) Vào Ngày mà chúng thấy nó, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trần gian chỉ một buổi chiều hay một buổi sáng gì đó!