Cajji: konoy haytoh makaado islaaminna diinil

Mu tummabul nee yanfaqeh