Cajji ( 04 ) cajjih gexa num makka naharah cula waqdi abam kee tawaafa

Ux weeloosiyya

cajjih gexe num makka naharah culla iyyaamaay tawaafak gaba kalla haam fan abaamih baxxaqsat yaaba qasiir kinni tah.

Mu tummabul nee yanfaqeh