• Araaboo

    MP3

    A YE SUTIYANDIROO KE : KOYINDIROO KE UMURA KA TUNKUGO LU LA KURAANOO NIG SUNNOO LA ANIG ALIFAA KANDARIG FOLOO LU LA KALAMUTAROO KONO, ANIG KUU KUTOO LU MINNU FUNTITA A KONO MINNU BE DENDIG A LA.

m` be soolrig i la miiro la le