>  

1 - سوره فاتحه ()

(1) به نام الله بخشندۀ مهربان

(2) تمام ستایش‏ها [و سپاس‏ها] از آنِ الله ـ پروردگار جهانیان‌ ـ است؛

(3) بخشندۀ مهربان است؛

(4) مالک روزِ جزاست.

(5) [پروردگارا] تنها تو را عبادت می‏کنیم و تنها از تو یاری [و مدد] می‌جوییم.

(6) ما را به راه راست هدایت فرما [و همواره ثابت‌قدم بگردان]؛

(7) راه کسانی [همچون پیامبران، شهیدان، راستگویان و نیکوکاران] ‌که به آنان نعمت داده‌ای، نه [راه] کسانی که بر آنان خشم گرفته شده است [= یهود] و نه [راه] گمراهان [= نصاری].

  >