londi mankutoo lu

  • Mandinko

    MP4

    seyinkandiroo : Muhammad Jobe

    FIKIYAA KIITIYO LU MINNU BE DENDIG SILANTOO SALOO LA ANIG A KEENYAA LU MINNU NAATA KIILAA LA SUNNOO TO.

m` be soolrig i la miiro la le