londi mankutoo lu

تعريب عناوين المواد

ka sali Maka aniŋ madiina Bayitilmakidisi la fisamanteeyaa lu

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le