69 - Al-Haaqqa ()

|

(1) १. सिद्ध होणारी.

(2) २. काय आहे सिद्ध होणारी?

(3) ३. आणि तुम्हाला काय माहीत की ती सिद्ध होणारी काय आहे?

(4) ४. त्या खडकाविणारीला समूद आणि आदच्या लोकांनी खोटे ठरविले.

(5) ५. (परिणामी) समूद तर अतिशय तीव्र (आणि भयंकर जोराच्या) चित्काराद्वारे नष्ट केले गेले.

(6) ६. आणि आद, मोठ्या वेगाच्या पालापाचोळा असलेल्या वादळाद्वारे नष्ट केले गेले

(7) ७. ज्यास (अल्लाहने) त्यांच्यावर सतत सात रात्री आणि आठ दिवसपर्यंत लावून ठेवले. तेव्हा तुम्ही पाहिले असते की लोक जमिनीवर अशा प्रकारे चीत केले गेले आहेत जणू खजुरीची पोकळ खोडे!

(8) ८. तर काय त्यांच्यापैकी कोणीही तुम्हाला बाकी दिसून येत आहे?

(9) ९. फिरऔन आणि त्याच्या पूर्वीचे लोक आणि ज्यांच्या वस्त्या पालथ्या घातल्या गेल्या, त्यांनीही अपराध केले.

(10) १०. आणि आपल्या पालनकर्त्याच्या रसूल (पैगंबरा) ची अवज्ञा केली (शेवटी) अल्लाहने त्यांना (ही) पकडीत घेतले.

(11) ११. जेव्हा पाण्यात पूर आला तर त्या वेळी आम्ही तुम्हाला नौकेत चढविले.

(12) १२. यासाठी की त्यास तुमच्यासाठी बोध उपदेश (आणि स्मारक) बनवावे, आणि (यासाठी की) स्मरण राखणाऱ्या कानांनी त्यास स्मरणात राखावे.

(13) १३. तर जेव्हा सूर (शंखा) मध्ये एक फुंक मारली जाईल.

(14) १४. आणि धरती व पर्वत उचलून घेतले जातील आणि एकाच प्रहारात कण-कण (चुरेचूर) बनविले जातील.

(15) १५. त्या दिवशी घडून येणारी घटना (कयामत) घडून येईल.

(16) १६. आणि आकाश विदीर्ण होईल तर त्या दिवशी फार कमजोर होईल.

(17) १७. आणि त्याच्या किनाऱ्यांवर फरिश्ते असतील आणि तुमच्या पालनकर्त्याचे आसन (अर्श) त्या दिवशी आठ फरिश्ते आपल्यावर उचलून घेतलेले असतील.

(18) १८. त्या दिवशी तुम्ही सर्व हजर केले जाल, तुमचे कोणतेही रहस्य लपून राहणार नाही.

(19) १९. तेव्हा त्याचे कर्मपत्र त्याच्या उजव्या हातात दिले जाईल, तेव्हा तो म्हणू लागेल की घ्या, माझे कर्मपत्र वाचा.

(20) २०. मला तर पूर्ण विश्वास होता की मी आपला (कर्मांचा) हिशोब प्राप्त करणारा आहे.

(21) २१. तर तो एका सुख-संपन्न जीवनात असेल

(22) २२. उच्च (आणि सुंदर) जन्नतमध्ये.

(23) २३. जिची फळे खाली झुकलेली असतील.

(24) २४. (त्यांना सांगितले जाईल) की मजेने खा व प्या, आपल्या त्या कर्मांच्या मोबदल्यात जी तुम्ही मागच्या काळात केलीत.

(25) २५. परंतु ज्याला त्याचे कर्मपत्र डाव्या हातात दिले जाईल, तर तो म्हणेल की अरेरे! मला माझे कर्मपत्र दिले गेले नसते.

(26) २६. आणि मी जाणतच नाही की हिशोब काय आहे.

(27) २७. मृत्युनेच माझे काम संपविले असते तर (बरे झाले असते)

(28) २८. माझ्या धनानेही मला काही लाभ पोहचविला नाही.

(29) २९. माझे राज्यही माझ्यापासून दुरावले.

(30) ३०. (आदेश होईल) धरा त्याला, मग त्याच्या गळ्यात जोखंड (तौक) टाका.

(31) ३१. मग त्याला जहन्नममध्ये टाका.

(32) ३२. मग त्याला अशा साखळीत की जिचे माप सत्तर हाताचे आहे, जखडून टाका.

(33) ३३. निःसंशय, हा महान अल्लाहवर ईमान राखत नव्हता.

(34) ३४. आणि गरीबाला जेवू घालण्यावर प्रोत्साहित करीत नव्हता.

(35) ३५. तर आज इथे त्याचा ना कोणी मित्र आहे

(36) ३६. आणि ना पू खेरीज त्याचे एखादे भोजन आहे

(37) ३७. ज्यास अपराधी लोकांशिवाय कोणीही खाणार नाही.

(38) ३८. तेव्हा मला शपथ आहे त्या वस्तूंची, ज्यांना तुम्ही पाहता

(39) ३९. आणि त्या वस्तूंची, ज्यांना तुम्ही पाहत नाही.

(40) ४०. की निःसंशय, हा (कुरआन) प्रतिष्ठित पैगंबराचे कथन आहे.१
(१) प्रतिष्ठित पैगंबराशी अभिप्रेत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होत. आणि कथनाशी अभिप्रेत पठण करणे अथवा असे कथन, ज्यास हा प्रतिष्ठित पैगंबर अल्लाहतर्फे तुम्हास पोहचवितो. कारण कुरआन पैगंबराचे किंवा जिब्रीलचे स्वतःचे कथन नाही, किंबहुना अल्लाहचे कथन आहे, जेत्याने फरिश्त्याद्वारे आपल्या पैगंबरावर अवतरित केले, मग त्यानंतर पैगंबरांनी लोकांपर्यंत पोहचविले आहे.

(41) ४१. ही एखाद्या कवीची कल्पना नव्हे (अरेरे!) तुम्ही फार कमी विश्वास राखता.

(42) ४२. आणि ना एखाद्या ज्योतिषीचे कथन आहे. (खेद आहे) तुम्ही फार कमी बोध ग्रहण करता.

(43) ४३. (हे तर) समस्त विश्वांच्या पालनकर्त्याने अवतरित केले आहे.

(44) ४४. आणि जर याने एखादी गोष्ट (मनाने) रचून, तिचा संबंध आमच्याशी जोडला असता.

(45) ४५. तर आम्ही त्याचा उजवा हात अवश्य धरला असता.

(46) ४६. मग त्याच्या हृदयाची शीर (नस) कापून टाकली असती.

(47) ४७. मग तुमच्यापैकी कोणीही (मला) तसे करण्यापासून रोखणारा नसता.

(48) ४८. निःसंशय, हा (कुरआन) अल्लाहचे भय बाळगणाऱ्यांकरिता बोध - उपदेश आहे.

(49) ४९. आणि आम्ही पूर्णतः जाणून आहोत की तुमच्यापैकी काहीजण याला खोटे ठरविणारे आहेत.

(50) ५०. निःसंशय, (हे खोटे ठरविणे) काफिरांकरिता पश्चात्तापकारक आहे.

(51) ५१. आणि निःसंशय, हे अगदी खात्रीचे सत्य आहे.

(52) ५२. तेव्हा तुम्ही आपल्या महिमावान (महामहीम) पालनकर्त्याच्या पावित्र्याचे गुणगान करा.