109 - Al-Kaafiroon ()

|

(1) Скажи: «О ви, невіруючі

(2) Я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви

(3) а ви не поклоняєтесь тому, чому я поклоняюся

(4) Я не поклоняюся так, як поклоняєтеся ви

(5) а ви не будете поклонятися так, як буду поклонятись я,
Як свідчать тафсіри, «ви» тут стосується конкретних осіб, адже Господь знав, що вони ніколи не увірують.

(6) вам — ваша віра, а мені — моя!