114 - An-Naas ()

|

(1) Скажи: «Шукаю захисту в Господа людей

(2) Володаря людей

(3) Бога людей

(4) від зла спокусника зникаючого

(5) який зваблює серця людей

(6) від зла джинів і людей».