61 - As-Saff ()

|

(1) Прославляють Аллага ті, хто на небесах, і ті, хто на землі, а Він — Великий, Мудрий

(2) О ви, які увірували! Чому говорите те, чого не робите

(3) Велика ненависть у Аллага тоді, коли ви говорите, а не робите

(4) Воістину, Аллаг любить тих, які ведуть боротьбу на Його шляху лавами, схожими на міцну споруду

(5) Ось Муса сказав народу своєму: «О народе мій! Чому чините зле мені, хоча справді знаєте, що я — посланець Аллага до вас?» І коли збилися вони з прямого шляху, то відвернув Аллаг серця їхні, бо Аллаг не веде прямим шляхом нечестивих

(6) І коли сказав Іса, син Мар’ям: «О сини Ісраїля! Я — посланець Аллага до вас, який підтверджує те, що було до мене в Таураті, й сповіщає добру звістку про посланця, котрий з’явиться після мене. Ім’я його — Ахмад». А коли цей посланець прийшов із ясними доказами, то сказали вони: «Це — очевидне чаклунство»

(7) Та хто ж більший нечестивець, ніж той, хто зводить наклеп на Аллага, коли його закликають до ісламу! Аллаг не веде прямим шляхом нечестивців

(8) Бажають вони загасити світло Аллага своїми устами, але Аллаг доносить світло своє, хоч як не було б це ненависно невіруючим

(9) Він — Той, Хто послав Посланця Свого з прямим шляхом і релігією істини, щоб перевершила вона всі інші релігії, хоч як не було б це ненависно багатобожникам

(10) О ви, які увірували! Чи не вказати вам на справу, яка врятує вас від кари болісної

(11) Увіруйте в Аллага й Посланця Його та боріться на шляху Аллага своїм майном і життям! Це краще для вас, якщо ви розумієте

(12) Простить Він вам гріхи ваші та введе в сади, де течуть ріки, в прекрасне житло та в сади Едену. Це — успіх великий

(13) Ще й інше, що миле вам — допомога від Аллага та близька перемога; тож сповісти віруючим добру звістку

(14) О ви, які увірували! Будьте помічниками Аллага, як сказав Іса, син Мар’ям, учням своїм: «Хто мої помічники на шляху до Аллага?» Сказали учні: «Ми — помічники Аллага». І увірувала частина серед синів Ісраїля, а інша частина не увірувала. Підтримали Ми тих, які увірували, і перемогли вони ворогів своїх