113 - Al-Falaq ()

|

(1) Скажи: «Шукаю захисту в Господа світанкової зор

(2) від зла Його творінь

(3) і від зла темряви, коли вона настає

(4) і від зла чарівниць, що дмухають на вузли

(5) і від зла заздрісника, коли він заздрить»