53 - An-Najm ()

|

(1) Клянуся зіркою, коли падає вона

(2) Не заблукав ваш товариш і не збився зі шляху

(3) Це не пристрасть говорить

(4) адже це — одкровення, яке відкривається йому

(5) Навчив його цього наділений великою силою,
У цьому та наступних аятах мова йде про ангела Джібріля (мир йому!), якого бачив Пророк, мир йому і благословення Аллага!

(6) прекрасний виглядом. Він піднявс

(7) на найвищий небосхил

(8) а потім зійшов та наблизився

(9) І був на відстані двох польотів стріл або ще ближче

(10) і відкрив рабу Його те, що відкрив

(11) і не обмануло його серце в тому, що він бачив

(12) Невже ж ви будете сперечатись про те, що він бачив

(13) Він бачив ще і його друге сходження

(14) біля окраїнного лотосу

(15) навколо якого знаходиться сад притулку

(16) І тоді накрило лотос те, що накрило.
Мова йде про ангелів, світло Господа чи «невідомі нам кольори» (ібн Касір).

(17) Не відхилився погляд його та не заблукав

(18) Він побачив найбільше знамення свого Господа

(19) Чи ж бачили ви аль-Лят та аль-Уззу

(20) І ще цю, третю з них — Манат?
«Богині», яким араби поклонялися в доісламські часи.

(21) Невже вам — чоловіки, а Йому — жінки

(22) Такий розподіл був би несправедливим

(23) Вони — ніщо інше, як імена, вигадані вами та вашими батьками. Аллаг не відсилав про них жодного доказу! Вони йдуть лише за здогадками і тим, чого прагнуть душі, тоді як прямий шлях від Господа вже прийшов до них

(24) То невже людина отримає те, чого бажає?
Аль-Багаві коментує: «Невже невіруючий вважає, що отримає те, чого бажає та до чого прагне — заступництво ангелів?»

(25) Аллагу належить життя наступне й нинішнє

(26) Скільки ж на небесах ангелів, заступництво яких не принесе ніякої користі! Лише деяким Аллаг дозволить заступитися за тих, за кого бажає, і ким вдоволений Він

(27) Воістину, ті, які не вірують у наступне життя, називають ангелів жіночими іменами

(28) У них немає знання про це, і йдуть вони лише за здогадками, а здогадка ніяк не замінить собою істини

(29) Відійди ж від того, хто відвернувся від згадки про Нас та не побажав нічого, окрім земного життя

(30) Ось межа знання їхнього! Воістину, Господь твій краще знає тих, хто збився зі шляху Його, і Він краще знає тих, хто йде шляхом прямим

(31) Аллагу належить все, що на небесах і на землі, щоб Він відплатив злочинцям за вчинки їхні, і відплатив якнайкраще тим, які творили добро

(32) які уникають великих гріхів та розпусти, окрім незначних провин. Воістину, Господь твій охоплює прощенням усе. Він краще знав вас, коли творив вас із землі, і коли ви були зародками в утробах матерів ваших. Не прославляйте самих себе, бо Аллаг краще знає тих, які богобоязливі

(33) Чи ти бачив того, хто відвернувся

(34) жертвував мало, а потім припинив взагалі

(35) Невже він знає потаємне так, що бачить його

(36) Чи ж йому не розповіли про те, що у сувоях Мус

(37) та Ібрагіма, який виконав обіцяне

(38) Жодна душа не понесе тягар іншої душі

(39) Воістину, людина отримає лише те, до чого прагне

(40) І побачать прагнення її

(41) а потім вона сповна отримає винагороду

(42) У Господа твого — кінцева межа

(43) і це Він дарує сміх і плач

(44) і це Він дарує смерть і життя

(45) і це Він створив пару — чоловіка та жінку

(46) із краплі, яка витікає

(47) і це Йому належить творення наступне

(48) і це Він наділяє багатством і майном

(49) і це Він — Господь Сіріуса

(50) і це Він знищив перших адитів

(51) і самудитів, не залишивши нікого

(52) А ще раніше за них — народ Нуха, а вони були ще більш несправедливими та непокірними

(53) І вигубив перекинуті селища,
Відповідно до тлумачення ат-Табарі, мова йде про Содом і Гомору.

(54) які накрило те, що накрило

(55) У яких же милостях Господа твого ти сумніваєшся

(56) Цей застерігач такий самий, як і перші застерігачі

(57) Наблизилось те, що наближається

(58) І не відверне його ніхто, крім Аллага!
Як свідчить аль-Багаві, йдеться про День Воскресіння.

(59) Невже ви дивуєтесь цій розповіді

(60) смієтесь, а не плачете

(61) та ще й розважаєтесь

(62) Вклоніться ж Аллагу та поклоняйтеся Йому