64 - At-Taghaabun ()

|

(1) Прославляє Аллага те, що на небесах, і те, що на землі. Йому належить влада, Йому належить сила, і Він — над кожною річчю Всемогутній

(2) Він — Той, Хто створив вас. Є серед вас невіруючі, і є серед вас віруючі. І Аллаг бачить те, що ви робите

(3) Він створив небеса та землю в істині, надав вам вигляду і зробив ваш вигляд прекрасним! І до Нього — повернення

(4) Він знає те, що на небесах і на землі; Він знає те, що ви приховуєте, й те, що відкриваєте. І Аллаг знає те, що в серцях

(5) Чи не доходили до вас звістки про тих, які не вірували в минулому та спробували на смак наслідки діянь своїх

(6) Це тому, що коли приходили до них посланці з ясними знаменнями, то вони говорили їм: «Невже такі ж люди поведуть нас шляхом прямим?» Тож вони не повірили та й відвернулися. Та Аллаг не потребує їх; воістину, Аллаг — Багатий, Хвалимий

(7) Невіруючі думають, що вони ніколи не воскреснуть. Скажи: «Ні! Клянуся Господом моїм, ви воскреснете, а потім, воістину, сповістять вам про вчинки ваші! Це для Аллага легко!

(8) Тож увіруйте в Аллага, Його Посланця і світло, яке зіслали Ми! І Аллаг знає те, що ви робите

(9) У той День Він збере вас для Дня Зібрання. Цей день буде Днем Взаємного Обману. І тому, хто вірував у Аллага й творив добро, будуть прощені злі вчинки його, і введуть його в сади, де течуть ріки. Будуть вони там вічно, і це — великий успіх

(10) Ті, які не вірували та вважали знамення Наші брехнею, вони — жителі пекла! Будуть вони там вічно і жахливий же цей кінець

(11) Лихо не вражає без дозволу Аллага. І для серця того, хто увірував у Аллага, Він вкаже прямий шлях. Аллаг — про кожну річ Знаючий

(12) Коріться Аллагу, коріться Посланцю. А якщо ви відвернетеся, то Посланцю належить лише передати одкровення

(13) Аллаг! Немає бога, крім Нього, і нехай на Аллага покладають сподівання віруючі

(14) О ви, які увірували! Воістину, серед дружин ваших і дітей ваших є вороги вам! Бережіться ж їх! А якщо ви вибачите, змилуєтеся та простите їх, то Аллаг — Прощаючий, Милосердний

(15) Ваші діти та ваше майно — лише спокуса. А в Аллага — велика винагорода

(16) Тож бійтеся Аллага, наскільки зможете, слухайтеся та коріться, і жертвуйте задля свого ж блага! Виграли ті, які вберегли себе від скупості

(17) І якщо дасте ви Аллагу гарну позику, то Він поверне вам іще більше, та й простить вас! А Аллаг — Вдячний, Смиренний

(18) Знаючий потаємне й відкрите, Великий, Мудрий