112 - Al-Ikhlaas ()

|

(1) Скажи: «Він — Аллаг — Єдиний

(2) Аллаг — Той, до Кого прагнуть

(3) не народив і не був народжений

(4) і ніхто не був рівним Йому!