Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 14

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth martesës me vajzat që nuk kanë mbulesë, një këshillë rreth shkaqeve të ngritjes së umetit, rreth sigurimit të pasurisë, llojit ‘El Ine’ të kamatës dhe çështje që kanë të bëjnë me përcaktimin e Ramazanit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes