Mburoja e Tevhidit

Përshkrimi

Ky libër flet për besimin e vërtetë të muslimanit, sqaron se të gjitha adhurimet duhet t’i kushtohen vetëm Allahut dhe qartëson qëndrimin e Islamit ndaj risive në fe.

Download

Kategoritë:

Mbresat