Islami, bazat dhe parimet e tij

Përshkrimi

Autori në këtë libër ka paraqitur shkurtimisht Islamin, duke i shpjeguar e përkufizuar shtyllat dhe parimet madhështore të Tij dhe ndonjëherë duke iu qasur edhe disa çështjeve e koncepteve, shpjegimi i të cilave është i domosdoshëm për t'i njohur të tjerët me fenë islame.

Download
Mbresat