Ditët e agjëruesit

Përshkrimi

Në këtë libër autorët kanë përmbledhur ajete, hadithe, fjalë të dijetarëve, vargje dhe këshilla të rëndësishme që kanë të bëjnë me ramazanin në veçanti dhe me çështje të rëndësishme për muslimanin në përgjithësi.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes