Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cili është minimumi për kryerjen e Itikafit? A ka mundësi të bëj itikaf për një kohë të shkurtër apo duhet patjetër të bëj itikaf disa ditë?”

Mbresat