Gabime që e prishin namazin

Ligjërues : Muhamed Salih

Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë video, Shejh Muhamed Salih El Munexhid, flet rreth disa gabimeve që e prishin namazin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes