• አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን አቡ ዘር አል- ጋፋሪ (ረዲያላሁ ዓንሁ ) ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን ጃዕፋር ብኑ አቢ -ጣሊብ (ረዲያላሁ ዓንሁ ) ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን ሰኢድ ብኑ ዓሚር አልጁማሂ (ረዲያላሁ ዓንሁ ) ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን ሰልማን አል-ፋሪሲይ (ረዲያላሁ ዓንሁ ) ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን ሳአድ ኢብን አቢዋቃስ ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  YOUTUBE

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ፕሮግራም ዉዱ ዳዕያ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ወዳጆችን እንገናኝ በሚል ርእስ በተከታታይ የቀረበ ሙሃዳራ ነው በዚህ ሙሃዳራ ከነብያችን ሷሃቦች አንዱ የሆነውን አብዳላህ ዙልብጃደይን ሕይወት ታሪክ በስፋት የገለፀበት ፕሮግራም ነው ::

 • አማርኛ

  MP4

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ዕብራህም ስራጅ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ሙሃዳራ : ስለ ዑስማን ቢን አፋን ሲራ (ህይወት ታሪክ) የተድረገው ሙሃዳራ ነው ::

 • አማርኛ

  MP4

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ዕብራህም ስራጅ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ሙሃዳራ : ስለ ዑስማን ቢን አፋን ሲራ (ህይወት ታሪክ) የተድረገው ሙሃዳራ ነው ::

 • አማርኛ

  MP4

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : መሀመድ አህመድ ጋዓስ

  ይህ ሙሓዳራ ስለ ሷሓቢ ይ ጃዕፋር ብን አቢ ጣሊብ ህይወት ታርክ

 • አማርኛ

  MP3

  ሙሃዳራ አቅራቢ : ያሲን ኑሩ ደግሞ ማረም : ጀማል ሙሐመድ አህመድ (አቡራፊዕ)

  1- በዚህ ፕሮግራም የታላቁን ሶሃባ የአብደሏህ ዙል ቢጃዴይኒ ረድያላሁ ዐንሁ የህይወት ታሪክ እና ለእስላም ያደረጉት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት እንዳስሳለን 2- በዚህ ፕሮግራም የታላቁን ሶሃባ የሰልማን አልፋሪሲ ረድያላሁ ዐንሁ የህይወት ታሪክ እና ለእስላም ያደረጉት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት እንዳስሳለን 3- በዚህ ፕሮግራም የታላቁን ሶሃባ የአቡ ዘሪ አልግፋሪ ረድያላሁ ዐንሁ የህይወት ታሪክ እና ለእስላም ያደረጉት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት እንዳስሳለን 4- በዚህ ፕሮግራም የታላቁን ሶሃባ የጀዕፈር ብኑ አቢጧልብ ረድያላሁ ዐንሁ የህይወት ታሪክ እና ለእስላም ያደረጉት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት እንዳስሳለን 5- በዚህ ፕሮግራም የታላቁን ሶሃባ የሰዐድ ቢን አቢ ወቃስ ረድያላሁ ዐንሁ የህይወት ታሪክ እና ለእስላም ያደረጉት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት እንዳስሳለን