londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

Kuu ñaamirigo lu ye minnu ye minnu deg kiilaa la

Musilimeyaa jawoo lu ye parendiroo ke kabirig waati jag mantoorakuwo lu la le puru ka sikandiroo islaamoo to anig ala lannabiyoomoo ye faniyaa jamaa dadaa woo kuwo kamma

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

  • Mandinko

    MP4

    kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.

m` be soolrig i la miiro la le