Vlera e muajit Muharrem

Përshkrimi

Ky artikull përmban vlerën e muajit Muharrem si një ndër katër muajt Hurum (të shenjtë) si dhe flet për vlerën e agjërimit vullnetar në të.

Download

Burime:

Kategoritë:

Mbresat