Dita e Ashurasë - normat dhe dispozitat e saj

Përshkrimi

Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.

Download

Kategoritë:

Mbresat