Kujt i thonë këta Vehabi

Përshkrimi

Ky artikull përmban sqarimin e botëkuptimit perëndimor rreth termit “Vehabizëm”. Kjo çështje është e rëndësisë së veçantë kur dihet se shumë muslimanë i marrin tezat perëndimore si të vërteta shkencore të padiskutueshme, përkundër faktit se ato mund të jenë asgjë më tepër se sa iluzione qëllimkeqe, si në rastin e termit Vehabi.

Download
Mbresat