Përmbledhje e rregullave fetare në katastrofat natyrore

Përshkrimi

Ky artikull përmbledh rregullat më të rëndësishme fetare në katastrofat natyrore, pasi që është shtuar nevoja për tu njohur me shumë nga këto rregulla për shkak të problemeve të shumta që kanë rrjedhë pas këtyre katastrofave. Disa nga këto dispozita janë:
- Dispozita rreth shpëtimit të përmbyturit?
- Dispozita rreth dhënies së zekatit personave të dëmtuar nga përmbytjet?
- Dispozita rreth mallrave të shitura të cilat janë dëmtuar si pasojë e përmbytjeve?
- Dispozita rreth amaneteve dhe depozitave të cilat janë dëmtuar në vërshime?
Si dhe dispozita të tjera të rëndësishme.

Download
Mbresat