Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 3

Përshkrimi

Ky audio material përmban disa fjalë rreth rregullave të namazit të Bajramit, dispozita të ndryshme rreth përcaktimit të Ramazanit dhe pyetje për disa hadithe rreth gradës së tyre.

Mbresat