Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 3

Përshkrimi

Ky audio material përmban disa fjalë rreth rregullave të namazit të Bajramit, dispozita të ndryshme rreth përcaktimit të Ramazanit dhe pyetje për disa hadithe rreth gradës së tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat