Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 4

Përshkrimi

Në këtë audio material Shejhu flet duasë në hytbe për pushtetarët, i udhëzon studentët në mënyrë të hollësishme për kryerjen e Haxhit dhe Umre dhe flet rreth shpifjes ndaj Shejhul Islam Ibn Tejmijes.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes