Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 9

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu rreth ngjalljes së synetit dhe vdekjes së bidatit, dispozitave për lojërat në përgjithësi dhe disa lojëra në veçanti duke përfunduar me përgjigjen e Shejhut në disa dyshime të atyre që e lejojnë muzikën.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes