Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 11

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth rregullave të përgjithshme të tubimeve, notimin në Detin e Vdekur dhe në përgjithësi trajtimin e vendeve ku janë ndëshkuar popujt e mëhershëm, për studimin e vajzave jashtë vendeve të tyre dhe në çështje të tjera me rëndësi.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes