Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 12

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet rreth disa haditheve, metodologjinë më të mirë të mësimit të Fikhut, rreth bankave dhe parave të deponuara në to dhe në fund ua drejton një këshillë se si të trajtohen gabimet e dijetarëve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes