Muhamedi alejhis salatu ues selam, vula e profetëve

Muhamedi alejhis salatu ues selam, vula e profetëve

Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ky prezantim në power point, i punuar në mënyrë të shkëlqyer, ndihmon të kemi një pasqyrë të shkurtër rreth personalitetit, jetës dhe aspekteve më të rëndësishme të thirrjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes