Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Prezantime

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PPS

    Përktheu : Driton Lekaj

    Ky prezantim në power point, i punuar në mënyrë të shkëlqyer, ndihmon të kemi një pasqyrë të shkurtër rreth personalitetit, jetës dhe aspekteve më të rëndësishme të thirrjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të).