Kategoritë

Shenjat e pejgamberisë së Muhamedit alejhis-selam

Numri i materialeve: 1

  • MP3

    Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

    Prej ndihmës së Allahut ndaj Pejgamberëve të Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta) është të paralajmërojë ardhjen e tyre në librat e shenjtë të mëhershëm. Duke u nisur nga kjo, hoxha i nderuar, tregon faktet ekzistuese në Bibël për Pejgamberin (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) si dhe jep përgjigje për shumë pyetje interesante rreth kësaj çështjeje.

Mbresat