Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ahmed Kalaja

  Ky është një libër i dobishëm i cili bën fjalë për shumë gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin e muslimanit, siç janë njësimi i Allahut, kundërshtimi i besëtytnive, kuptimi i jetës, Dita e Gjykimit, pendimi etj.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.

Mbresat