Kategoritë

  • Shqip

    MP3

    Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

    Beteja e Bedrit është beteja më e rëndësishme në historinë islame. Aty u vë në pah fuqia e besimit dhe vlera e parimeve. Për këtë dhe mësime të tjera nga kjo betejë flet, në këtë hytbe, hoxha i nderuar Enes Goga.

Mbresat