Kategoritë

  • PDF

    Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

    Në këtë artikull bëhet fjalë për disa rregulla të pastërtisë, siç janë llojet e ujërave, pastrimi nga ndyrësia, përdorimi i enëve dhe rregullat e kryerjes së nevojës.

Mbresat