Kategoritë

  • Shqip

    PDF

    Shumë çështje të cilat lidhen me agjërimin ndodh që nuk sqarohen sa duhet gjithashtu disa gabime përsëriten shpesh te agjëruesit. Shejhu i nderuar El Albani (Allahu e mëshiroftë) vë dritë në disa prej tyre duke i sqaruar me përpikëri dhe në tërësi sikur që ka qenë tradita e tij.

Mbresat