Shpërblimi për atë që i jep iftar agjëruesit

Përshkrimi

Përmes kësaj fetvaje do të njiheni me shpërblimin e përgatitur për atë që i jep iftar agjëruesit dhe si praktikuan këtë gjeneratat e para të myslimanëve.

Mbresat