Shkaku i mos unitetit të muslimanëve në përcaktimin e Ramazanit

Përshkrimi

Në këtë fetva hoxha i nderuar i përgjigjet pyetjes e cila pothuajse parashtrohet me fillimin e çdo Ramazani dhe e cila ka të bëjë me mos unitetin e muslimanëve në përcaktimin e fillimit të muajit të Ramazanit. Ai sqaron se mospajtimi për këtë ka bazë dhe është i toleruar.

Mbresat