E krishtere pyet për ditëlindjen e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe cila është rëndësia e saj për myslimanët

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cila është rëndësia e ditës në të cilën ka lindur Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) si dhe kur dhe si festohet kjo ditë?”

Download

Kategoritë:

Mbresat