chatislamonline.org Bisedë online rreth Islamit

chatislamonline.org Bisedë online rreth Islamit

Përshkrimi

Uebfaqe e specializuar në thirrjen islame e që i takon Komitetit Botëror për Njoftimin me Islamin, organizatë që del nga Liga Botërore Islame.
Kjo uebfaqe i dedikohet jomuslimanëve që nuk flasin gjuhën arabe dhe u mundëson atyre ta njohin të vërtetën rreth Islamit dhe këtë përmes bisedës (chatit) së drejtpërdrejtë. Synimi i tij është të ofrojë një imazh të pastër për Islamin si dhe të përmirësojë botëkuptimet e gabuara rreth Islamit dhe muslimanëve, të cilat i ofrojnë mediat e rreshtuara kundër Islamit.
Ju mirëpresim dhe jeni të mirëseardhur në ueb faqen tonë si dhe na gëzon pjesëmarrja dhe opinionet e juaja.

Hollësitë

Mbresat