• PDF

    Përktheu : Driton Lekaj

    Ky lajm përmban vendimin e autoriteteve të landit gjerman Saksonia e Poshtme që të fillojnë mësimin e lëndës fetare islame si lëndë konstante në programet mësimore, në shkollat publike në të cilat ka numër të mjaftueshëm të nxënësve muslimanë.

Mbresat