Besimi dhe Uniteti bazë e çdo suksesi

Përshkrimi

Këshillë e përgjithshme nga Shejh AbdulKadër Arnauti drejtuar shqiptarëve kudo që janë, e që ka të bëjë me rëndësinë e besimit Islam si dhe me ruajtjen e unitetit mes tyre.

Shkruani përgjegjësit të faqes