Namazi - rruga e lumturisë

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

Shkruani përgjegjësit të faqes