Ligjërues : Jusuf Estes

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Shejh Jusuf Estesi, ish pastori i dikurshëm, rrëfen shkurtimisht por, në mënyrë shumë tërheqëse për kalimin e tij në Islam dhe prek thellë ndërgjegjen e çdo krishteri.

Mbresat