Strategjia dhe rregullat e thirrjes së jomuslimanëve në Islam (07 - Përgëzimi për ardhjen e Muhamedit në dhiatën e vjetër dhe në dhiatën e re)

Mbresat